Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Dekra Snore Stopper(battery powered) smart stop-snoring watch 2014-11-27 ~ Đã xác minh
CE CE DL W-1688 facial vacuum blackhead remover W-1088 ultrasonic skin scrubber 2018-02-06 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS Other 2019-01-30 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
CE CE Other 2019-01-30 ~ 2049-12-31 Đã xác minh
RoHS RoHS http://www.dl-cert.com/ W-1688 W-1088 2018-02-06 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS BCTC w-912 w-908 w-131 2014-06-06 ~ Đã xác minh
CE CE BCTC W-912 W-908 W-131 2014-06-06 ~ Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này